teater

Sweet 16

Sweet sixteen

Et poetisk postkort fra en glemt ungdomstid.

Mato forteller oss sin historie fra da han som 16 åring bodde i Tsjekkoslovakia under kommunistregimet. Publikum blir transportert til hans verden ved hjelp av spesielle lydeffekter – slik at de opplever å være en del av Matos historie. På denne måten får publikum muligheten til å oppleve livet som tenåring i en helt annen tid – under et helt annet styresett.

Forestillingen er basert  på en sann historie, holdes for én publikummer om gangen og tar ca. 14 minutter.

Sweet sixteen er en del av Teatret Vårts EU – prosjekt som forsker på teater for ungdom og ny teknologi.

Kreativt team/ Czech republic: Veronika Poldauf Riedlbauchová, Jan Čtvrtník, Jan Píša.

Spilles torsdag – lørdag. Oppmøtested Molovegen 15

Gratis inngang

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund

Theatre

Sweet 16

Sweet sixteen

A poetic postcard from a forgotten youth.

Mato tells us his story from when he lived in Czechoslovakia as a 16-year-old during the communist regime. The audience is transported to his world by means of special sound effects – so that they experience being a part of Mato’s story. In this way, the audience gets the opportunity to experience life as a teenager in a completely different time – under a completely different set of rules.

The performance is based on a true story, is held for one audience at a time and takes approx. 14 minutes.

Sweet sixteen is part of Teatret Vårt’s EU project which researches theater for young people and new technology.

Kreativt team / Czech republic : Veronika Poldauf Riedlbauchová, Jan Čtvrtník, Jan Píša.

Played Thursday – Saturday. Meeting place Molovegen 15

Free entrance

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund