Om oss

Høstscena er en femdagers scenekunstfestival i Ålesund. Mellom fjord og fjell i den vakre jugendbyen, inviteres publikum hvert år i uke 39, til et rikt program innenfor feltene scenekunst, visuell kunst, musikk og poesi. Høstscena programmerer sjangereklektisk og satser på tematiske overbygninger mer enn sjangerbestemte.

Med hjertet i Ålesund og blikket vendt ut, jobber vi for faglig og kunstnerisk vekst. Vi har fokus på å fremme teater- og scenekunstinteressen lokalt og regionalt, og ønsker å være en viktig aktør for Ålesund og regionens utvikling. Samtidig vil vi være en relevant aktør for scenekunstfeltet nasjonalt.

Høstscena har røtter tilbake til tidlig 1990-tallet og har en lang historie som Ålesund Teaterfestival. Med endring av navn til Høstscena i 2011 startet et nytt kapittel for festivalen, som samtidig gikk fra å være en ren teaterfestival til å favne bredere. Festivalen er i stadig utvikling og har siden 2017 vært under ledelse av Siri Forberg. Med henne som kunstnerisk leder har festivalen kommet innunder Kulturrådets støtteordning for arrangører.  

Organisering:

Høstscena er organisert som en stiftelse (Ålesund teaterfestival), der et styret ansetter kunstnerisk leder/daglig leder.

Styret for HØSTSCENA 2021

Thor Westergaard Bjørlo (styreleder), Synnøve Nesdal Sandnes (nestleder),  Trine Olga Kvalheim, Gjermund Kvernmo Langset, Kristian Lykkeslet Strømskag, Pål Bakke, Stine Roald, Trine Klemetsen (vara), Kari Standal Pavelich (vara), Vera Krohn-Svaleng (vara).

Årsrapport 2018

FESTIVALTEAM 2021

Siri Forberg

Daglig leder med kunstnerisk ansvar

Tlf: 930 89 940

E-post: siri@hostscena.no

Martha Standal

Festivalprodusent

(kun vår 2021)

 

 

Kaja Erlendsdatter Sollie

Praktikant 2021

Student ved Høyskolen i Kristiania,                         

BA prosjektledelse kunst og kreativ næring

Tonje Alnes

Praktikant 2021

Student ved Høyskolen i Kristiania, 

 BA prosjektledelse kunst og kreativ næring

Per Oskar Mørk Pedersen

Teamleder i Konsertsystemer LLB, totalleverandør innen lyd, lys, bilde, tolk og scene

Samarbeidspartner for Høstscena

Anne Stine Solvåg

Regnskapskonsulent

Bra Regnskap

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund