Om oss

Høstscena – tidligere Ålesund teaterfestival – er en scenekunstfestival båret fram av ildsjeler i teater- og kunstmiljøet i Ålesund og omegn. Høstscena har røtter tilbake til tidlig 1990-tallet og har en lang historie i byen. Festivalen har til formål å fremme teater- og scenekunstinteressen i Ålesund kommune og Møre og Romsdal, herunder fremme samarbeidet med lokale lag, foreninger og andre interesserte, mellom profesjonelle teatre i fylket og andre profesjonelle teatre, ved å arrangere årlig scenekunstfestival, kurs og studievirksomhet og annet som kan bidra til å fremme formålet til stiftelsen.

Med endring av navn til Høstscena i 2011 har festivalen også endret profil fra å være en ren teaterfestival til å bli en scenekunstfestival med stor favnbredde. Vi programmerer sjangereklektisk og satser på tematiske overbygninger mer enn sjangerbestemte, her skal finnes plass til både revy og avantgarde, poesi, dokumentar og musikk. Høstscena fikk i 2016 innvilget toårig arrangørstøtte fra Norsk Kulturråd for første gang, og har nylig fått innvilget arrangørstøtte for 2 nye år, fram til 2020.

Organisering:
Høstscena er organisert som en stiftelse (Ålesund teaterfestival), der et styre ansetter kunstnerisk leder og daglig leder, hver i 50% engasjement.

Styret for 2018 består av følgende:

Marit E. Larssen (styreleder)
Thor W Bjørlo (nestleder)
Trine Røssevold (styremedlem)
Cecilie Lundsholt (styremedlem)
Trine Kvalheim (styremedlem)
Mette Kamilla Skjong (styremedlem)
Bente Lund Jacobsen (styremedlem)
Bjørn Vatne (varamedlem)
Anne-Grethe Skjærseth (varamedlem)
Kari S.Pavelich (varamedlem)

Årsrapport 2018

Foto: Jarand Løkeland

KONTAKTINFO:
post@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund