Stills fra video

Video: Spætt Film

Videostills: Spætt Film

Høstscena vender blikket utover

Et internasjonalt kuratorfellesskap arbeider frem mot festivalen i 2023. I juni 2021 mottok Høstscena midler fra Kulturrådet til etablering av et internasjonalt kuratorteam. Dette fellesskapet utgjøres av den italienske dramaturgen og scenekunstkuratoren Lisa...

Read More

Logo til Kjell Holm Stiftelsen
Logo til Kjell Holm Stiftelsen
Logo til Kjell Holm Stiftelsen

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund