Fest

Frivilligfest

Vi inviterer frivllige og publikum til en siste festkveld med Høstscena 2021. Tid og sted annonseres i løpet av våren.

NÅR: søndag 03.10, tidspunkt kommer

HVOR: annonseres

 

KONTAKTINFO:
post@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund