INSTALLASJON

MUNA MUSSIE

My wish for Ålesund is seeing the signs of time on the city, allowing it to age

«Hva er det perfekte mennesket?» Dette spørsmålet har Muna Mussie stilt ulike mennesker hun møter i Ålesund. Hun får ulike svar. Ulike mennesker svarer ulikt, og samtalen utvikler seg. En symfoni av stemmer sys sammen med opptak fra disse samtalene, og danner utgangspunkt for en forestilling med overraskende elementer som har fanget Munas interesse i Ålesund:  

Det var to visuelle elementer jeg oppdaget i Ålesund som vakte umiddelbart min oppmerksomhet: flettene på hodet til noen av byens innbyggere – som minner om eldre afrikanske tradisjoner, og tauene/fiskegarnet – som kjennetegner Ålesunds historie og fisketradisjon. I denne rammen vil sammenvevingen, mellom praktisk og funksjonelle arbeider, dannes et medium som holder felleskap sammen og åpner opp for det uendelige menneskelige behovet for estetiske opplevelser.

Muna Mussie fra Eritrea bor og arbeider i Bologna. Hennes kunst undersøker performative og sceniske uttrykksformer, som gir uttrykk for ulike spenninger som oppstår mellom motsetninger, gester, visjoner og ord.  De siste ti årene har hun arbeidet med performance, workshop, installasjoner i offentlig rom og ritualer. Hun undersøker ulike former for sying og broderi, og endrer språket rundt disse håndverkstradisjonene til å bli mer emosjonelle og sensitive.  Muna undersøker også forhold og spenninger rundt blindeskrift og broderi. 

 

NÅR: TBA

HVOR: TBA

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund