verksted

Claire De Wangen

OM CLAIRE DE WANGEN

Creative Forum Ålesund arrangerer en workshop for unge, kuratert av unge. Vi samlet en gruppe teaterinterressert ungdom, gav dem en rekke mulige workshop, og spurte dem hva de hadde aller mest lyst på. De ønsket seg å arbeide med Site Specific scenekunst med Claire De Wangen, og hun har sagt ja til å komme til byen.

Claire De Wangen er næret av en dyp interesse for hva som skjer i møtet mellom kunst og rom og mellom sted og publikum, og har i 15 år laget forestillinger utenfor de etablerte kunstarenaer.

Claire De Wangen er tiltrukket av byens mange ”mellomrom”; de tomme stedene; de temporært øde eller de som på ubestemt tid er forlatt. Det urbane kretsløpet lager slike mellomrom; slike transittperioder hvor en bygning eller et byrom var og skal bli, men ikke riktig «er».  En forestilling kan fylle et slikt mellomrom, som en midlertidig kunstnerisk intervensjon. Slik skapes i etterkant også en eiendommelig og vedvarende fornemmelse som tar deg dit hver gang du siden passerer dette stedet. Claire We Wangen er opptatt av hvordan sted og omgivelser påvirker oss, danner grunnlag for fellesskap og skaper gjenklang i oss. 

Alle bilder skal krediteres Morten Bendiksen og deWangen-produksjoner.

 

OM CREATIVE FORUM

Creative Forum er en serie av arrangementer om nye digitale plattformer og mulighetene og bekymringene disse – rettmessig eller ikke – skaper.

Teknologi og kunst har lite med hverandre å gjøre, eller er det ikke sånn lenger? Teknologi er en stadig mer innvevd del av vår hverdag og av livet kunsten skal reflektere (over). Vi skal samle forskere og kunstnere som jobber med nye medier og spørsmålene mulighetene i dem reiser, til workshops, foredrag og åpne diskusjoner.

Creative Forum er en del av et tre-årig EU-prosjekt, Platform shift+, som handler om Scenekunst, barn og unge og nye digitale medier. Creative Forum er Teatret Vårt sitt nasjonale prosjekt under denne paraplyen og vi arbeider med en liten serie arrangementer i samarbeid med festivalen Høstscena og med Norsk skuespillersenter. Vi skal arrangere pop-vit foredrag; Åpne seminarer eller samtaler hvor profilerte foredragsholdere med høy kompetanse skal snakke for oss «vanlige folk», en workshop for ungdom, og en for professionelle kunstnere fra regionen og utenfor.

Præstbrygga
Lørdag 29. Sept. Kl: 10:00 – 16:00

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund