Høstscena vender blikket utover

Høstscena vender blikket utover

Høstscena vender blikket utover Et internasjonalt kuratorfellesskap arbeider frem mot festivalen i 2023. I juni 2021 mottok Høstscena midler fra Kulturrådet til etablering av et internasjonalt kuratorteam. Dette fellesskapet utgjøres av den italienske dramaturgen og...