søknadsverksted

Søknadsverksted Norsk Kulturråd

14:00 – 16:00 Parken Kulturhus

Norsk Kulturråd kommer til Ålesund!

Høstscena og Norsk Kulturråd ved seksjon for scenekunst inviterer kunst og kulturaktører innenfor alle felt, og andre interesserte til dialogseminar om støtteordninger generelt, og finansieringsmuligheter over Kulturrådets ordninger. Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Dette er en viktig mulighet for både nye og etablerte regionale kunstaktører til å få stilt spørsmål rundt Norsk Kulturråds praksis. Ikke la denne sjansen gå fra deg!

Foto: Marit Brunstad

Parken Kulturhus
Lørdag 29. Sept.
Kl: 14-17

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund