teater

Coney verksted

OM CONEY
Det britiske teaterkompaniet Coney vil holde en workshop for professionelle (scene)kunstnere Fredag 28. September. Workshopen vil spenne over en arbeidsdag og fokusere på Coneys metoder og prosesser i arbeid med egne forestillinger.
Coney lager interaktivt teater som er i nært samspill med publikum både i prosess og under ferdig forestilling. Workshop-deltagerne vil få med seg ferdigheter og verktøy til  å lage responsivt scenekunst med bruk av game-design, prototyper og ny teknologi. De skal se på Lo-fi tekniske verktøy som Coney selv bruker i sitt arbeid og innovative måter å interagere med publikum på.
Når workshopen er over skal deltagerne ha med seg praktiske verktøy for å planlegge og utarbeide interaktive verk som gjør bruk av teknologi der det er smart å gjøre det, og de vil se både muligheter og utfordringer med akkurat dette.
Workshopen er åpen for skuespillere og andre professionelle kunstnere.
OM CREATIVE FORUM
Creative Forum er en serie av arrangementer om nye digitale plattformer og mulighetene og bekymringene disse – rettmessig eller ikke – skaper.
Teknologi og kunst har lite med hverandre å gjøre, eller er det ikke sånn lenger? Teknologi er en stadig mer innvevd del av vår hverdag og av livet kunsten skal reflektere (over). Vi skal samle forskere og kunstnere som jobber med nye medier og spørsmålene mulighetene i dem reiser, til workshops, foredrag og åpne diskusjoner.
Creative Forum er en del av et fire-årig EU-prosjekt; Platform shift+, som handler om Scenekunst, barn og unge og nye digitale medier. Creative Forum er Teatret Vårt sitt nasjonale prosjekt under denne paraplyen og vi arbeider med en liten serie arrangementer i samarbeid med festivalen Høstscena og med Norsk skuespillersenter. Vi skal arrangere pop-vit foredrag; Åpne seminarer eller samtaler hvor profilerte foredragsholdere med høy kompetanse skal snakke for oss «vanlige folk», en workshop for ungdom, og en for professionelle kunstnere fra regionen og utenfor.
TEATRET VÅRT

Verkstedet er åpent for profesjonelle og studenter, og gjennomføres i samarbeid med Norsk Skuespillersenter.

Fagerlia VGS

Gangstøvikvegen, 6009 Ålesund

Fredag 28. Sept.

Kl: 12:00 – 18:00

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund