teater

18 timers dag

Alle trenger vi å bli minnet på historien vår, å få gjenoppleve en liten bit av livene til de som gikk foran oss – rett og slett for å vite hvor vi kommer fra!
I Forestillingen 18 TIMERS DAG retter vi blikket bakover til 80tallet – nærmere bestemt 1984. Astrid Overaae, Lasse Larsson Fjørtoft og en rekke andre hedersfolk fra Ålesund – tar oss med på en byvandring gjennom et ¾ døgn fra tidlig morgen til midnatt.
Vi møter folk på vei til jobb og til arbeidsledighet, unge og gamle, vi møter de som bestemmer og de som strør på sand i komiteene – alt fortalt med ålesundsk nerve, og definitivt med en kjærlighet til byen og folket her.
Forestillingen byr på et stort musikalsk spenn, fra rock til blues til ballader, og all tekst og musikk lages av Lasse Larsson Fjørtoft. Konserten vil bli ledet av «tidsvitnet» Petter Drabløs, som guider oss gjennom tiden det fortelles om. Det hele finner selvfølgelig sted i sjela til byen: Teaterfabrikkem i Ålesund.

18 TIMERS DAG ble første gang satt opp i 1984 i Fagerliaulaen, for å bli gjenopptatt da den nyåpnede Arbeideren stod ferdig i 1988. Nå gjenoppstår den 30 år etter, og med det vil vi i Høstscena hylle reprisen, og kanskje dvele litt ved historien i en tid der sekundene går stadig fortere.

Teaterfabrikken
Lørdag 29. Sept.
Kl: 18.30 og 21.30

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund