Performance – fri inngang

VIVRE EN REVOLUTION (Kittilsen/Tarabai, performance)

Kan vi snakke om revolusjon? Under Høstscena kan man oppleve verket
“Vivre en révolution” som en
tilnærming til dette spørsmålet. 

Publikum inviteres inn i et lokale hvor en boks på størrelse med et busskur utfører en serie tilsynelatende uforklarlige og voldsomme velt. Publikum står fritt til å bevege seg rundt boksen, og spille en rolle i de romlige komposisjonene som dannes underveis. Tittelen kan leses som “å leve i en omveltning”, og verket peker på skillet mellom de som er omsluttet av, og de som er utenfor en pågående radikal endring.

 

Medvirkende

Et arbeide av
Kittil Kittilsen og Hussein Tarabai

NÅR:
torsdag 30.9 kl. 13:00
fredag 1.10 kl. 13:00
lørdag 2.10 kl. 16:30

HVOR:  

Presetbrygga,            Parkeringshus

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund