scenekunst

The Mountain Body

FELLES BUSS I REGI AV HØSTSCENA
kl 23.15: oppmøte Ålesund rutebilstasjon
kl 23.30: avreise Ålesund rutebilstasjon
kl 01.30: avreise Valdervoll klubbhus

Det er også mulig å benytte egen transport og parkere ved Valdervoll klubbhus. Oppmøte Valdervoll klubbhus kl 23.45 i Skjonghelleren: Om natten kan vi lese skrift av stein.

Norges eldste funn av faunamateriale ble gjort i Skjonghelleren og er over 30 000 år gamle.
Da fantes det trolig ikke mennesker i dette landet. Kanskje var fjellet da, som nå, bevegelig.
Hvordan?

The Mountain Body er et toårig samarbeidsprosjekt med koreograf Helle Siljeholm. Hun og resten av gruppen i The Mountain Body vil under Høstscena oppholde seg i Skjonghelleren og gjøre feltarbeid og kunstneriske undersøkelser hvor de også vil invitere inn gjester.

Natt til 26. september inviteres det til samling med publikum inne i hulen.

Skjonghelleren
Fredag 25.09
Kl: 23:30

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund

performing arts

The Mountain Body

COMMON BUS UNDER THE AUTUMN SCENE
at 23.15: meeting Ålesund bus station
at 23.30: departure Ålesund bus station
at 01.30: departure Valdervoll clubhouse

It is also possible to use your own transport and park at Valdervoll clubhouse. Attend Valdervoll clubhouse at 23.45 in Skjonghelleren: At night we can read writing in stone.

Norway’s oldest find of fauna material was made in Skjonghelleren and is over 30,000 years old.
At that time there were probably no people in this country. Maybe the mountain was then, as now, movable.
How?

The Mountain Body is a two-year collaborative project with choreographer Helle Siljeholm. She and the rest of the group in The Mountain Body will during the Autumn stage stay in Skjonghelleren and do fieldwork and artistic research where they will also invite guests.

Night to 26. September is invited to a gathering with the audience inside the cave.

Skjonghelleren
Friday 25.09
Kl: 23:30

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund