Utendørsopplevelse

The Mountain Body

Velkommen til en opplevelse helt utenom det vanlige:
The Mountain Body er et flerårig, koreografisk prosjekt av scene- og billedkunstner Helle Siljeholm: I samarbeid med en rekke aktører og institusjoner i og utenfor kunstfeltet utforsker prosjektet vårt natursyn og den pågående nytenkningen omkring forholdet mellom natur og kultur sett i lys av dagens klima- og miljøutfordringer. «The Mountain Body» vil fremme et natursyn som ikke setter mennesket øverst, men som undersøker fjell og kropp som ulike, men gjensidig avhengige deler og deltagere i prosesser der levende og ikke- levende materiale inngår.
Prosjektet vil utvikles som en serie midlertidige koreografiske skulpturer i ulike fjellsider i verden, som sammen skaper en «fjellkjede».  Prosjektet begynner i Norge høsten 2021, der Kolsåsstupene er tenkt som første lokasjon i «fjellkjeden». Senere samme høst vil prosjektet utvikle en egen klatreskulptur i Norangsdalen.

 

The Mountain Body bygger på et tidligere prosjekt av Helle Siljeholm, «Noder om stein og andre sosiale landskap» laget i Ålesund 2017 og en prosessvisning i Skjonghelleren høsten 2020.
Info om medvirkende oppdateres i løpet av våren.
 
Foto: Marius Siemensen, «Noder om stein og andre sosiale landskap» , Ålesund 2017 .

NÅR: søndag 03.10 kl. 13.00

HVOR: Norangsdalen

Dette arrangementet vil inneha flere muligheter for transport til Norangsdalen. Mer info om dette kommer.

 

KONTAKTINFO:
post@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund