teater

The Hum

Fantastiske Susie Wang kommer til Ålesund! Kom og opplev et teater du aldri har sett maken til. Forestillingen The Hum er den første delen i en horror-trilogi om menneskenaturen. The Hum er en lyd noen venter på mens andre soler seg. Vi befinner oss her i ytterkanten av samtida, en dement og evigung tilstand der fortida er glemt og framtida er farlig.

Susie Wang er en teatergruppe som ble etablert i 2017 av Trine Falch, Martin Langlie, Mona Solhaug og Bo Krister Wallström. Medlemmene har tidligere jobbet sammen i flere produksjoner, og har blant annet bakgrunn fra Baktruppen, et av landets viktigste scenekunst/performancekompanier. Susie Wang sier selv  «Vi er oppvokst med knust verdensbilde, men i stedet for å reflektere verden i fragmenter, har vi begynt å plukke opp bitene og sette dem sammen til dramatiske forløp basert på mimetisk tilstedeværelse og innlevelse. Susie Wang lager teater som tar fiksjonen på alvor og spiller på lag med drømmer, hallusinasjoner og fantasier.

Parken kulturhus
Fredag 27.09
Klokken 18:00

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund

Theatre

The Hum

Fantastic Susie Wang is coming to Ålesund! Come and experience a theater you have never seen before. The performance The Hum is the first part of a horror trilogy about human nature. The Hum is a sound some people are waiting for while others sunbathe. We are here on the edge of the present, a demented and eternal state where the past is forgotten and the future is dangerous.

Susie Wang is a theater group that was established in 2017 by Trine Falch, Martin Langlie, Mona Solhaug and Bo Krister Wallström. Mthe members have previously worked together in several productions, and have a background from Baktruppen, one of the country’s most important performing arts / performance companies. Susie Wang herself says «We grew up with a shattered worldview, but instead of reflecting on the world in fragments, we have begun to pick up the pieces and put them together into dramatic sequences based on mimetic presence and empathy. Susie Wang creates theater that takes fiction seriously and plays on teams with dreams, hallucinations and fantasies.

The park culture house
Friday 27.09
At 18:00

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund