scenekunst

SURTSEY lavalove

«To ungdommar dreg ut  havet i båt. Det er midtsommarnatt og sol. Men himmelen blir mørkFrå havet står flammar opp. Ungdommane blir forma etter natta  havet.
Vulkanøya Surtsey blir til etter mange utbrot frå 1963 til 1967. Sceneverket Surtsey blir til gjennom
visningar i Reykjavik og Ålesund frå hausten 2019″. 

SURTSEY er et unikt mangedisiplinært scenekunstprosjekt som kombinerer nyskrevet litteratur, musikk og ny film. Prosjektet er initiert og drevet frem av de prisvinnende kunstnerene –forfatter Mette Karlsvik og regissør Jon Tombre. Verket blir utviklet med ungdommer frå Ålesund og Reykjavik, og hver utgave av SURTSEY blir farget av disse byene. Med i den kunstneriske forskergruppa er danserene Maria Lothe og Anders Engebretsen, samt Sondre Pettersen på vokal/ synth/ elektronikk, og beatboxaren Bjartur «Beatur» Gudjonsson.

SURTSEY er støttet av Norsk Kulturråd, Oslo kommuneBergesenstiftelsen,
Dramatikkens hus og Dramatikerforbundet.
Medprodusenter er Nordens Hus i Reykjavik og Høstscena 

Parken kulturhus
Torsdag 24.09
Kl: 19:00

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund

performing arts

SURTSEY lavalove

«Two young people pulled out on the sea in boat. The is midsummer night and sun. But the sky becomes dark . From the sea stands flames up. The young people is shaped after natta on the sea .
Vulkanøya Sur t sey becomes to after many outbreaks from 1963 to 1967. The stage work Surtsey becomes to through
views in Reykjavik and Ålesund from autumn 2019 «.

SURTSEY is a unique multidisciplinary performing arts project that combines newly written literature, music and new film. The project is initiated and driven by the award-winning artists – author Mette Karlsvik and director Jon Tombre. The work is developed with young people from Ålesund and Reykjavik, and each edition of SURTSEY is colored by these cities. The artistic research group includes dancers Maria Lothe and Anders Engebretsen, as well as Sondre Pettersen on vocals / synth / electronics, and beatboxer Bjartur «Beatur» Gudjonsson.

SURTSEY is supported by one of the Norwegians Cultural Council , Oslo Municipality , Bergesenstiftelsen ,
The drama house and The Dramatists’ Association .
Co-producers is Nordens Hus in Reykjavik and Autumn scene .

The park culture house
Thursday 24.09
Time: 19:00

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund