NYHET

MED HJERTET I ÅLESUND OG BLIKKET VENDT UTOVER! 

Med programtittelen «Østenfor sola og vestenfor månen» trakk årets festival en diagonal strek over Europakartet og videre mot Midtøsten. Kunstnere og kuratorteam fra Ålesund, Aten, Beirut, Bologna, Folkestad og Oslo hadde, siden 2021, investert i lengre arbeidsopphold i Ålesund. Å invitere dem til å bruke tid i byen og omgivelsene rundt, sto sentralt i kuratorteamets visjon: å la tørre, varme vinder fra sør blande seg med friske, våte og kalde vinder i nord. Årets festivaltittel var inspirert av det gamle eventyret med samme navn. Det handlet om en forvandling; en slags undersøkelse av en by som forvandlet seg ettersom den foldet seg ut. I år forsøkte vi å skape et felles rom med aktiv deltagelse. Mange av kunstprosjektene i festivalprogrammet la til rette for medvirkning fra tilskuerne og på den måten gjorde de seg avhengige av et engasjement fra publikum for å kunne virke, og med et håp om å skape et ritual der en erkjennelse av tilhørighet kunne vokse frem. Årets festival ble et slags observatorium og et møtested som på mange måter representerer Høstscenas visjon om å være forankret med hjertet i Ålesund, men med blikket vendt utover.

For et videre innblikk i årets festival, ta gjerne en nærmere kikk på den fine festivalfilmen som Mateo R. Christensen har laget: https://www.youtube.com/watch?v=HHPDQwPhwdY

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund