SHOUT

Med Missy Elliot som prosjektets «hellige ånd» henter SHOUT inspirasjon fra klubbmusikk, danse-offs, klagesang og «praise breaks» for å finne rytmisk driv, upolert kraft og transcenderende flyt.

Danseforestillingen er et samarbeid mellom danseren Jens Trinidad og musikeren Marcus Amadeus. De møtes i en felles interesse for hvordan musikk, lyd og vibrasjoner tar bolig i kroppen, påvirker, former og beveger den.

SHOUT har en indre aktivisme som stiller spørsmål ved hva som gis verdi, hvor og  av hvem; hvilke kropper, bevegelser, lyder, praksiser, kulturer og erfaringer?

Forestillingen bærer tydelig preg av kunstnernes samlede bakgrunn i streetdance, hiphop og klubbkultur, men yter samtidig motstand mot sjangerbaserte og kjønnede  konvensjoner. Kunstnerne jobber med gjentakelser, forskyvninger og  transformasjoner gjennom bevegelse og musikk og maner fram en kraft som utfordrer kategorisering som klubbkultur eller samtidsdans, og som maskulint eller  feminint. Forestillingens visuelle uttrykk underbygger viljen til overskridelse ved å  arbeide både med og mot forventninger.

Dato: Torsdag 26.9
Tid: 20.00
Sted: Sobra Scene, Avholdshjemmet

Varighet: ca 60 min

Av:

Konsept, koreograf og utøver:
Jens Jeffry Trinidad

Musiker, medskapende og utøver:
Marcus Amadeus

Dramaturg og tekst:
Melanie Fieldseth

Scenografi:
Kjersti Alm Eriksen

Lysdesigner:
Elisabeth Kjeldahl Nilsson

Ytre øye:
Magnus Myhr

Film og foto:
Sindre Eriksson Vik

Produsent:
Ida Louise Sundby

Støttet av: Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere og Oslo Kommune