INSTALLASJON

RUDOLF TERLAND BJØRNEREM

Rudolf Terland Bjørnerem er dramatiker, regissør, musikkviter og gitarist. Kunstnerskapet kretser rundt historie, improvisasjon, musikkens rolle i scenekunsten og kunstens politiske muligheter. Bjørnerem har en bachelorgrad i klassisk utøvende gitar og mastergrad i anvendt musikkteori fra Norges Musikkhøgskole (NMH) og Universität der Künste Berlin (UdK). I tillegg fullførte han i 2019 en mastergrad i teater med fordypning regi fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han har siden da blant annet samarbeidet med Ernst van der Loo om to lydvandringer innenfor prosjektet Flettverk, og laget forestillingen Vi skal storme himmelen! Høsten 2021. Han var nylig involvert i forestillingen Døden på Oslo på Nationaltheatret som regiassistent og delansvarlig for formidlingsprogrammet.

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund