Foto av kvinne som holder en and

Filminstallasjon

Og så kommer bølger i par

Den libanesisk-franske filmkunstneren Mira Adoumier er i ferd med å skape et filmverk for Høstscena. Med et unikt filmatisk blikk undersøker hun steder og områder i og rundt Ålesund. Opptakene hun har gjort over en lengre periode, setter hun sammen med andre bilder og opplevelser fra andre byer, reelle og fiktive, menneskelige og ikke-menneskelige. Tekster skrives i samarbeid med forfatteren Rana Issa. Filmens lydspor er komponert av Eirik Havnes, og filmen er stemmelagt av blant annet Inger Bakke og Astrid Overaa.

Fredag 29. september
Kl: 19.00
Kube kunstmuseum

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund