INSTALLASJON

MIRA ADOUMIER

Ålesund er en by jeg ikke har vært i før. De siste tre årene har mine undersøkelser og kunstneriske prosjekter dreid seg omkring det jeg kaller «Perifere landskap», hvor jeg har utviklet en spesiell metode som ser på omgivelser og landskaper som et oppbevaringssted for menneskelige og ikke-menneskelige spor og minner, på samme måte som geologer ser studerer ulike geologiske formasjoner og graver ut lag etter lag som har formet jorden, dets sammensetning og utvikling fra opprinnelsen og frem til i dag.

«A Spell to Ward off the Tide» er videoinstallasjonen som Mira Adoumier lager til Høstscena 2023. Med et unikt filmatisk blikk undersøker hun steder og områder i og rundt Ålesund, og i filmen hennes vil det skapes et nytt, fascinerende og kanskje skremmende bilde av byen. Opptakene hun har gjort over en lang periode, setter hun sammen med andre bilder og opplevelser fra andre byer, reelle og fiktive, menneskelige og ikke-menneskelige. Filmens tekster lages i samarbeid med Rana Issa.  

Mira Adoumier er en libanesisk og fransk filmskaper, kunstner, forsker og medlem av kollektivet The Camelia Committee. Hennes første spillefilm, Errans, hadde premiere på CPH:DOX 2020. Arbeidene hennes skildrer landskap i krysningspunkter mellom sentrum og periferi, mellom fortellinger og konstruerte virkeligheter.

NÅR: TBA

HVOR: TBA

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund