LOVE ME TINDER

”Love me Tinder” er en humoristisk og musikalsk forestilling om jakten  den store kjærligheten og med dilemmaet: Hvordan  kontakt med den rette? 
Nettdating er beviset  vår tids rastløse og ofte svært komiske søken, noe som også 
bringer med seg 
en alvorlig klangbunn. Dette handler jo mest om ensomhet 
og søken etter kjærlighet i et moderne samfunn som går litt fort for folk flest. Et samfunn som i økende grad derfor består av nettopp single.  

Teaterfabrikken
Fredag 25.09
Kl: 20:00

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund

LOVE ME TINDER

«Promise me Tinder ”is one humorous and musical performance about the hunt on the big the love and with dilemma : How few contact with the right one ?
Online dating is the proof on our time restless and often very comic the quest , something as also
brings with him one serious sound base. This is about action most about solitude
and quest after love in et modern society as goes a little fast for people most. Et society as in increasing degree therefore pass of just single.

Teaterfabrikken
Friday 25.09
Time: 20:00

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund