SEMINAR

KUNSTEN OG MULIGHETSROMMET

Hva skjer når kunstnere blir med i planleggingsfasen i by- og stedsutvikling? Høstscena, Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune inviterer alle kommuner i regionen til seminar om kunst i stedsutvikling. Seminaret har fokus på hvordan kunst og kunstnere kan være med og utvikle byer og tettsted. KORO deltar på seminaret og vil fortelle om Lokalsamfunnsordningen (LOK) og mulighetene som finnes med kunst i stedsutvikling.

Påmelding til arrangementet er nå stengt.

NÅR: Torsdag 29.9

kl: 9.00-16.00 (8.30 registrering)

HVOR: Parken Kulturhus

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund