musikk

Kjartan Fløgstad band

Forfatter Kjartan Fløgstad har fått med seg sanger, komponist og bassist Steinar Raknes (Stillhouse), poet Tom Stalsberg (Buicken) og trommeslager, komponist og sanger Odin Staveland (Vamp) ut på Due og drone-turne.

Her vil det fremføres nye tekster fra Fløgstad og Stalsberg, nye Raknes-komposisjoner med tekster hentet fra den nevnte og den kritikerroste Fløgstad-romanen fra i 2019, DUE OG DRONE.

“Dette er ikke poetisk koma. Dette er ikke talkingheads som mumler (bare litt) blues. Dette er sang. Dette er pang. Dette er en bejublet forfatter som møter en stuntpoet som begge igjen møter musikere i den ypperste klassen. Første gang de samarbeider, Raknes og Staveland. Dette er på fire forskjellige dialekter, vektklasser, temperament og humring”

Før konserten vil Kjartan Fløgstad bokbades av sin kompanjong Tom Stalsberg.

Foto: Hans A. Vedlog

Teaterfabrikken
Torsdag 24.09
Kl: 20:00

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund

music

Kjartan Fløgstad band

Author Kjartan Fløgstad has brought singer, composer and bassist Steinar Raknes (Stillhouse), poet Tom Stalsberg (Buicken) and drummer, composer and singer Odin Staveland (Vamp) on a Due and drone tour.

Here, new texts from Fløgstad and Stalsberg will be performed, new Raknes compositions with texts taken from the mentioned and the critically acclaimed Fløgstad novel from 2019, DUE OG DRONE.

“This is not a poetic coma. These are not talkingheads mumbling (just a little) blues. This is song. This is bang. This is an acclaimed author who meets a stunt poet who both again meet musicians in the top class. The first time they collaborate, Raknes and Staveland. This is in four different dialects, weight classes, temperament and humor ”

Before the concert, Kjartan Fløgstad will be book bathed by his partner Tom Stalsberg.

Photo: Hans A. Vedlog

Teaterfabrikken
Thursday 24.09
Time: 20:00

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund