INSTALLASJON

IVAN DUJMUSIC

I wish Ålesund all the best

Ivan Dujmusic kommer til festivalen med et poetisk tekstaktivistisk prosjekt, i samarbeid med Rana Issa og Solveig Styve Holte.

Mer info kommer. 

Ivan Dujmusic er billedkunstner fra Kroatia, som jobber i skjæringspunktet mellom tekst og visuell kunst. Dujmusic har BA/MA fra Academy of Fine Arts i Zagreb og BA i animasjon fra Høgskulen i Volda. Han har stilt ut og deltatt i en rekke gallerier og festivaler i inn- og utland. I 2017 fikk han kunstnerstipend fra Møre og Romsdal fylkeskommune. I 2022 har han vært med å etablere Aggregat forlag, et kunstnerdrevet forlag med fokus på kunstnerbøker. Dujmusic bor i Ålesund og jobber ved Aggregat kunstnerfellesskap.

NÅR: TBA

HVOR: TBA

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund