SOSIALT

HAVGULA – Henders verk

Jorunn Skjelten og Birgit Øiehaug fra Havgula kunst og hobbylag tar turen over Nordøyvegen og inn til Ålesund. De inviterer til kaffe og kaker på Kube kunstmuseum. Publikum er velkommen til å sette seg ned og slå av en prat mens Jorunn og Birgit er i gang med håndarbeidet sitt. 

Om Havgula kunst og hobbylag
Havgula er eit medlemslag på Harøy i tidligere Sandøy kommune. Det vart stifta 03.10.90. Den 24.03.98 kjøpte laget Austrevegen 46 av Harøy Indremisjon. Huset er antatt bygd på 1920 talet som Austre Harøen Handelslag (seinare Harøy Samvirkelag). Her er det butikk der medlemmar kan levere inn handlaga produkt for sal på kommisjon. Provisjonen på salet er lagets inntektskjelde. Alle som lagar brukskunst for sal kan være medlemmar. Nokre medlemmer er aktive og står for butikkdrifta. Personar som er for eksempel uføretrygda eller alderspensjonert kan auke livskvaliteten ved å selje det dei lager og få pengar til nytt materiell. Alt er basert på frivillig arbeid. Havgula kunst og hobbylag ynskjer seg fleire medlemmar, og dersom du lager noko du kan tenkje deg å selje, vil de gjerne ha deg som medlem. Du vel sjølv om du berre vil levere varer eller bidra med å ta vakter i butikken.

NÅR: Fredag  30.9 klokken 12-17

Lørdag 1.10 klokken 12-16

Søndag 2.10 klokken 12-16

HVOR: Jugendstilsenteret og Kunstmuseet Kube (Overlyssalen)

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund