INSTALLASJON

FRANCESCA GRILLI

I adore the wind of Ålesund

Francesca Grilli, som mange husker fra i fjor, kommer tilbake i år igjen med et splitter nytt verk! I «Record» fremføres en flerstemmig vokalperformance for unge sangere. Utgangspunktet er historier om hikokomori – et begrep som blir brukt om fenomenet der ungdommer trekker seg tilbake og velger bort sosialt liv. Francesca Grilli lager en forestilling om nettopp dette livet til ungdom – en alder balansert mellom ønsket om å kaste seg ut i det og ønsket om å trekke seg tilbake fra det, og på scenen utspilles potensialet for bevegelse og endring i en enkelt handling: et mulig fall. «Record» er Høstscenas første koproduksjon i samarbeid med flere europeiske festivaler i blant annet Slovenia, Italia og Belgia.

Francesca Grilli er en italiensk kunstner som bor og arbeider i Brussel. Hun jobber med performance, kunst, skulptur, film, lydinstallasjon eller esoteriske tradisjoner. Det kan for eksempel være å tilbringe tid i et mørkt rom sammen med store haukefugler, lytte til en konsert der musikerne spiller på instrumenter hvor deler av instrumentet brenner, eller delta på en spå-i-hånden session ledet av barn som orakler. Grilli er i 2022/24 aktuell som kunstner for Nasjonalmuseet, der en flergenerajons-familie vil fremføre sanger inspirert av samlingen til museet. 

NÅR: TBA

HVOR: TBA

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund