HØSTSCENA PRESENTERER ELDRID SCHRØDER KVALVIK

FESTIVALKUNSTNER 2024

«Da jeg ble spurt om å være festivalkunstner ble jeg først overrasket og utrolig glad. Høstscena har for meg vært en viktig arena for å få tilgang til å se tilreisende kompanier, tilbud om workshop, samtaler og ikke minst å få samarbeide med tidligere festivalkunstnere til åpningen over flere år. Det har åpnet opp perspektiver og gitt inspirasjon og erfaring som jeg har tatt med meg inn i frilansarbeidet mitt.»

Eldrid vil i sitt arbeid mot festivalåpningen utforske tematikk som handler om å ta valg, makt og avmakt. Hva skjer med oss mennesker i møte med valg, hva gjør at vi går den ene eller den andre retningen? I arbeidet sitt er hun opptatt av prosess, og jobber mot delmål som f.eks også kan vises for et publikum. Dette arbeidet skal vises under festivalåpningen onsdag 25. september kl 18:00 på Parken Kulturhus. Velkommen!

Eldrid Schrøder Kvalvik er regissør og teaterpedagog bosatt i Ålesund. Hun har jobbet 17 år som teaterlærer på dramalinja ved Ålesund vgs og fra 2017 har også jobbet som frilanser innen scenekunstfeltet. Som frilanser har hun utviklet mange små og store scenekunstprosjekter som særlig fokuserer på medvirkning og involvering av barn og unge. Hun har utviklet rocketeatret «Fra småby til Wembley» i samarbeid med bandet Revolt og har vært regissør på de historiske spelene «Giskespelet» og «Fru Guri av Edøy». Hun har også hatt regi på Teatret Vårt sine forestillinger «Skumringstimen» og «Til oss fra de eldste». Til høsten er hun, sammen med billedkunstner Hilde Rosenberg Barmarni, en av kunstnerne i Verksted Da Vinci og «Akademiet for superkraft».

Se intervju med festivalkunstneren her:
foto: Mateo Christensen