kunstutstilling/omvisning

Er jeg Menneske for Deg – ? (kunstutstilling)

 

Hva vil det si å være et menneske? I utstillingen «Er jeg menneske for deg?», som vises i KUBE frem til 3. oktober, belyses dette evige filosofiske spørsmålet gjennom kunstverkene til John Akomfrah, Per Inge Bjørlo, Anders Holen, Harminder Judge, Amy Karle, William Kentridge, Lawrence Lek, Britt Sorte og Liv Dysthe Sønderland. Kunstverkene inntar ulike perspektiver for å undersøke tematikken i et bredt historisk perspektiv, fra fortid til fremtid.
 
Målet med sammenstillingen er ikke å gi definitive svar, men å stimulere refleksjonsevnen, og motivere publikum til å aktivt bidra til formingen av en fellesmenneskelig fremtid.
 

Onsdag 29.09 og Fredag 01.10 kl. 13.00 vil det være en omvisning av utsillingen i samarbeid med Jugendstilsentret og KUBE. 

NÅR:

Onsdag 29.09 kl. 13.00

Fredag 01.10 kl. 13.00

 

HVOR:

Jugendstilsentret og KUBE

 

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund