CONCERT

ELLEN SOFIE HOVLAND

Painful, strange and funny stories about life, in concert format.

Since her debut in 2012, Ellen Sofie Hovland has acquired a reputation as one of the country’s leading show singers. But what exactly is a wise man? At least it is not loud, categorical and boastful. Is Visa perhaps the quiet and thoughtful tool in a noisy world? Visa is about really trying to say something. It contains something vulnerable. Visa is not self-serving. Visa dares to be both funny and heartbroken and corny – just like life is. Maybe visa is an attitude? Visas are stories about us. Visa is the nerds’ popular musical opportunity in an otherwise cool, glossy and evocative rhythmic industry with sponsored clothing and a high IT factor. Welcome to the concert!

WHEN: Wednesday 28.9, 21.00.
(Doors open at 20:00)

WHERE: Teaterfabrikken

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund

KONSERT

ELLEN SOFIE HOVLAND

Såre, underlige og morsomme fortellinger om livet, i konsertformat.

Ellen Sofie Hovland har siden debuten i 2012 skaffet seg et ry som en av landets fremste visesangere. Men hva er egentlig ei vise? Den er i hvert fall ikke høylytt, kategorisk og brautende. Visa er kanskje det lavmælte og det tenksommes verktøy i en støyende verden? Visa handler om å virkelig prøve å si noe. Den rommer noe sårbart. Visa er ikke selvhøytidelig. Visa våger å være både morsom og sønderknust og corny – akkurat som livet er. Kanskje visa er en holdning? Visa er fortellinger om oss. Visa er nerdenes populærmusikalske mulighet i en ellers kul, glossy og eggende rytmisk bransje med sponsede klesplagg og høy it-faktor. Velkommen til konsert!

NÅR: Onsdag 28.9, 21.00.
(Dørene åpner klokken 20.00)

HVOR: Teaterfabrikken

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund