Innsikt

«DET VI KRANGLER OM NÅR VI KRANGLER OM YTRINGSFRIHET» (Bjarne Riiser Gundersen i samtale med Bjørn Vatne)

Den siste tiden har begreper om ytringsfrihet, ytringsansvar og scenenekt tatt fyr i kommentarfeltene. Forfatter og samfunnsredaktør i Morgenbladet, Bjarne Riiser Gundersen vil i samtale med Bjørn Vatne forsøke å peke på noe av dynamikken som oppstår når vi ytrer oss i offentligheten:
«Det handler om ulike oppfatninger av hvordan ytringer virker i verden –og dermed også på hvor, og hvordan, de gjør mest nytte eller skade. Her står vi midt oppi en herlig lapskaus av avveininger, og i løpet av det siste tiåret har gryta fått en fundamentalt ny ingrediens, det man på kult kaller en gamechanger, nemlig en helt ny type ytringsteknologi. I dag rammes utsagnene våre inn, sorteres, rangeres og spres av et nytt maskineri, med andre utvalgskriterier enn tidligere. Spørsmålet er: Hva skjer da?»

 

Slik stilte Bjarne Riiser Gundersen spørsmålet da han holdt sitt innlegg om ytringsfrihetpå Litteraturhuset i Osloi februar 2020. Høstscena og kunstmuseet Kube inviterer publikum til å ta del i en reflekterende samtale. Vi ønsker felles innsikt mer enn heftig debatt.

 

NÅR: torsdag 30.9 kl. 19.30

HVOR: Kunstmuseet KUBE

 

Bjarne Riiser Gundersen er journalist og forfatter, og har blant annet utgitt dokumentarbøkene «Da postmodernismen kom til Norge» og «Svenske tilstander».
Han har tidligere undervist i
journalistikk ved Høgskulen i Volda og jobber i dag som samfunnsredaktør i Morgenbladet

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund