INSTALLASJON

CHIARA BERSANI

My time so far in Ålesund resembles time in an aquarium, or rather, how I imagine it. I was surprised by the silence of Ålesund and by the effect this has on myself. It’s a kind of silence that relaxes my southern woman body. My muscles soften and my eyes seem to fill with air. My eyelids become heavy and time slows down.

Med en tredelt fortelling vil den italienske koreografen, aktivisten og kunstneren Chiara Bersani skape en ny vei for Ålesund. En lydinstallasjon som tar utgangspunkt i den strenge ‘lockdownen’ i Italia, inviterer oss til å observere omgivelsene og landskapet vårt på nytt sammen. En poetisk-dramatisk solodans om en døende svane vil fange oppmerksomheten vår. I et samarbeid med ungdommer fra Ålesund som har nedsatt funksjonsevne vil kunstneren sette søkelys på nye retningslinjer for byens myndigheter og innbyggere. 

Chiara Bersani er en kunstner og koreograf som utforsker politiske aspekter ved kroppen og hvordan våre egne forestillinger samhandler og påvirker samfunnets etablerte konvensjoner. Verkene hennes baserer seg på konsepter om «Den politiske kroppen». Som aktivist jobber Chiara med inkludering på scenekunstfeltet og for å inkludere kunstnere med nedsatt funksjonsevne.

NÅR: TBA

HVOR: TBA

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund