Foto:Ukjent / Sunnmøre museums samlinger

Iscenesatt lesning

Byen ved havet

En lesning og samtale om gjenreisingen av Ålesund etter bybrannen

«Byen ved havet» er et pågående prosjekt som bygger på boka “Trolldom i lufta» (1912) av Kristofer Uppdal. Den beskriver gjenreisningen av Ålesund etter den store bybrannen vinteren 1904, og særlig de voldsomme forholdene de mange tusen tilreisende arbeiderne levde under. 

Arrangementet vil ta opp denne delen av Ålesunds arbeiderhistorie, inneholde en lesning fra sceneteksten som er under arbeid og inviterer publikum til å tenke høyt rundt temaene. 

Rudolf Terland Bjørnerem er dramatiker, regissør, musikkviter og gitarist som i dag jobber mest som scenekunster. 

Byen ved havet er støttet av Bergesensstiftelsen.

Lørdag 30. september
Kl: 16.00
Teaterfabrikken

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund