teater

Vi er dette auget

Dette er ikkje det ekte. Det du ser. Desse veggane. Desse husa. Vi skal bak det du ser. Bak der igjen.

Denne underfundige framsyninga tek publikum med på ei vandring gjennom gater og utvalde hus i Ålesund. På ei lang rekke følger vi guidane og går inn i det private, bak inngangsdørar, inn soverom, og gjennom stover, slik det kanskje er i desse husa. Det verkelege møter det uverkelege i desse korte besøka, forskyver røyndomen fleire hakk, og saman og tilbyr fleire måtar å sjå desse områda på.

KONTAKTINFO:
post@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund