The Orbital

En mann med en ball. De beveger seg i en bane – «orbit» – som formes i det han kontinuerlig forsøker å opprettholde balansen stående på denne røde ballen. Prosjektet kan leses som en hyllest til mennesket generelt, også da til innbyggerne i Ålesund – som dag etter dag bidrar, (og i noen tilfeller strever med), den evige innsatsen for å opprettholde livsbalansen. Orbital vil kunne oppleves på utvalgte arenaer og uteområder i Ålesund sentrum. Følg med her for nærmere detaljer om lokasjoner.

Dette verket er skapt av den greske koreografen Giannis Karounis, og det er første gang prosjektet vises i Norge.

Ålesund Sentrum
Under hele festivalen
Gratis!

KONTAKTINFO:
post@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund