Siri Forberg går inn som daglig leder for Høstscena 2021

av | feb 18, 2021 | Nyhet

I sommer utlyste scenekunstfestivalen Høstscena for første gang en fulltidsstilling som daglig leder. Styret mottok 12 søkere. Av dem styret anså som mest aktuelle, ble en kandidat i løpet av prosessen tilbudt en større stilling et annet sted, mens en annen kandidat hadde engasjement som gjorde det vanskelig å tiltre stillingen i år.

– Styret i Høstscena, i samarbeid med kunstnerisk leder Siri Forberg, har derfor landet på følgende for festivalåret 2021: Forberg har søkt og fått innvilget permisjon fra sin stilling som fagkoordinator i den kulturelle skolesekken i Asker, og går inn fulltid som daglig leder dette året.

Anne Stine Solvåg fra BRA regnskap engasjert som regnskapskonsulent og Martha Standal er hentet inn som festivalprodusent.

Foto: Smp.no