Du brenn
heile tida
er du ein myriade av ørsmå bål som tennast i kvar av dei milliardane av celler som utgjer deg; ein gneist for kvar gong eitt elektron vandrar dit det trengst mest.
(forfatter og Høstscena-artist Mette Karlsvik, august 2021)

HJERTELIG VELKOMMEN!
Varithet ca. 30 min.

For nærmere henvendelser kontakt:

Kunstnerisk leder Siri Forberg
Epost: siri@hostscena.no