PROGRAMTEKST 2018 av Bjørn Vatne

Les forfatter Bjørn Vatnes introduksjon til Høstscena 2018 her!

ET SPOR AV UBEHAG

Kan en by ha et janusansikt? Kan den fremstå som én ting, men i virkeligheten være noe helt annet, kanskje uten å vite det selv?

Det finnes sterke krefter med tilsvarende sterke visjoner om hvordan Ålesund skal framstå. Vi skal være næringslokomotivet. Innovasjonssentrum. Gründerklekkeriet. Og godt kamuflert under gospelklingende ord som byutvikling og innovasjon, står Ålesund utvilsomt i en brytning som byen kanskje ikke har gjort siden den brant ned i 1904. Næringer som tradisjonelt har stått sterkt, står nå under press. Rederier faller. Fiskeriet blomstrer enn så lenge, men miljøødeleggelser demper utsiktene til en langvarig fest. Ser vi kun på hva som sysselsetter oss, er byen i dag bokstavelig talt et gedigent kjøpesenter, der varehandel, servering og ulike finansinstitusjoner (eller bygging av alle disse !) dominerer.

Innovasjonsspråket er overalt rundt oss, og feires med festivaler og skamdyre foredragsholdere. På den andre side finnes det merkelig liten vilje til å bygge varige institusjoner, som betyr noe for folk gjennom hverdager og år. Disse avspises med smuler av de samme budsjettene.

Hvor lenge kan handel alene bære oss? Kan forbruksspiralen holde maskineriet i gang, eller vil vi være blant de første som virkelig møter døra når vekstkuttene en dag kommer? Kan Ålesund holde maska som næringslokomotiv stort lenger, eller ligger fremtiden i en annen, eller i det minste splittet identitet?

Det jeg ser når jeg beveger meg i byen, er et Ålesund som trekker i en annen retning. Jeg ser kunstnere og kulturinstitusjoner som ikke tenker synergisk eller lokomotorisk, men som stiller grunnleggende spørsmål ved livene vi lever. Jeg ser frivillige som skaper verdi helt uten å vente gjenytelser, annet enn et nikk og et takk for nå, og et fellesskap. Og jeg ser at institusjonene fylles med nye folk med pågangsmot og ideer som ikke vil generere en krone i overskudd, men desto mer i trivsel.

Spørsmålet om hva som er det sanne Ålesund kommer til å bli stilt i årene som kommer. Noen vil kanskje synes det er ubehagelig å oppdage at byen er på vei bort fra det ensartede og homogene, fra de pene fasadene, mot noe mer organisk og ukontrollerbart. Kanskje blir ikke byen akkurat det jeg eller du ønsker. Derfor blir det ekstra viktig å trene seg på å akseptere at den i fremtiden vil ha mange ansikter.

I teateret finnes kunnskapen om at vi kan bli noe nytt. Teatret sier: Et menneske er ikke bare én ting. Vi er mange, hver og en av oss. Vi er i endring, og når vi viser en annen siden av oss selv er det ikke nødvendigvis et uttrykk for falskhet eller løgn. Leksa, som er så lett å glemme, gjelder også for oss som fellesskap og by: endring er faktisk naturtilstanden. Å konservere eller holde tilbake for tradisjonens eller ideologiens del, er ingen tjent med.

Arbeideren er et rom som har hatt mange funksjoner, og det får stadig nye. I år ønsker Høstscena å la denne bygningen bli en scene der det nye Ålesund får leke med identiteten sin. Her kan det nye Ålesund fortsette å være en heterofil sivilingeniør, som den en gang så famøst ble beskrevet. Men den kan også bli en kjønnskompleks keramiker, en dansende diva, en famlende forfatter. Grip denne invitasjonen! Gå på konserter og forestillinger. Utsett deg for det uventede. Alt du risikerer, er å oppdage nye sider ved både deg selv og byen du bor i, og slik forberede deg på fremtida.

Beste hilsen

Bjørn Vatne, forfatter og vara i styret til Høstscena

Bjørn Vatne (f. 1976) er fra Ålesund. Han debuterte med romanen «Slik skal vi velge våre ofre» i 2015, den ble kåret til Årets roman av norske bokbloggere. I 2018 begikk han bok nummer to, «Nullingen av Paul Abel», og han mottok også nylig Stig Sæterbakkens minnepris. Vatne har studert blant annet sosiologi og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og har gått to år ved Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Han har publisert tekster blant annet i Vinduet og Granta, jobbet i flere år som journalist, og er i dag løsarbeider i Ålesunds kulturliv.

KONTAKTINFO:
ingrid@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund