Beijing Stories med Jon Tombre

Beijing Stories med Jon Tombre

teater Beijing Stories med Jon Tombre BEIJING STORIES Beijing Stories er et visuelt, fysisk hørespill av lydkunstner Eirik Blekesaune og regissør Jon Tombre. Basert på tekster skrevet av Jon under et arbeidsopphold i Beijing i 2017. Forestillingen inngår som første...