hostscena.no

www.hostscena.no

LANDSKAP I BYEN. TEMPORÆRE AVSTØPNINGER – HELLE SILJEHOLM

LANDSKAP I BYEN. TEMPORÆRE AVSTØPNINGER.

Et tilfeldig møte ute ved Alnes fyr i mars 2017, mellom koreograf og kunstner Helle Siljeholm og billedkunstner Ørnulf Opdahl, ble starten på det som nå er i ferd med å utvikle seg til Siljeholms stedspesifikke arbeid Landskap i byen. Temporære avstøpninger. Hvordan fortolkninger av landskap kan gjøre det lokale universelt, og omvendt, har vært et sentralt tema i samtalene mellom disse to kunstnerne. Det videre prosjektet vil ta form som en kunstnerisk og sosial sammenkomst for og med ålesunderne. 

Prosjektet springer ut fra Helle Siljeholms sosialkoreografiske hendelse «Nodes on fish, stars and the social» på Black Box Teater i Oslo i januar 2017: En syttito timer lang sammenhengende kunstnerisk happening og et slags nabolagsslabberas på Rodeløkka. Her deltok mennesker fra svært ulike miljøer i en poetisk undring over hvordan verden og våre samfunn kommer til å være i fremtiden.

I Ålesund inviterer Siljeholm byens befolkning til å foreta flere fysiske intervensjoner i byens landskap, og prosjektet strekker seg over alle festivaldagene. Varigheten bestemmes av ulike faktorer som publikumsdeltagelse, vær, vind og andre naturfenomener, i tillegg til kunstmuseet Kubes åpningstider og Høstscenas øvrige festivalprogram.
Helle Siljeholm er koreograf, utøver og billedkunstner basert i Oslo. Hennes kunstneriske praksis involverer film, foto, installasjon, koreografi og performance. Helle har BA i samtidsdans fra London Contemporary Dance School (2003) og MA i Visuell Kunst fra Kunstakademiet i Oslo, KHIO (2016). Helle arbeider nasjonalt og internasjonalt som individuell kunstner og i samarbeidskonstellasjoner. www.hellesiljeholm.com

Dette prosjektet har kommet i stand som et samarbeid mellom Høstscena / Jugendstilsenteret og KUBE .
Høstscena ønsker særlig å takke Jugendstilsenteret og KUBE ved kurator Benedikte Hole for verdifulle bidrag til denne hendelsen.

Tid: fredag 29.9 kl TBA
Sted: Jugendstilsenteret og KUBE
Pris: kr TBA,-

Kjøp billett

SPONSORER

Kjell-Holm-Stiftelsen
Sunnmørsposten
Sparebanken-Møre
MR-fylkeskommune
Ålesund kommune