hostscena.no

www.hostscena.no

SEMINAR: Kunsten som Møteplass

KUNSTEN SOM MØTEPLASS – Hvordan skape tilhørighet på scenen og i salen?

Hvordan kan kulturlivet i Ålesund bli en møteplass for mennesker med ulik bakgrunn?  Hvordan kan innvandrere og flyktninger bidra til Ålesunds kulturliv?   Hvordan kan Teatret Vårt i større grad speile byens befolkning – både i salen, og på scenen?

Asta Busingye Lydersen, skribent og artist fra kulturgruppen Queendom, leder samtale med:

· André Ruud – leder for Fritid og Interkultur i Drammen kommune

· Karoline Isaksen – kunstnerisk ansvarlig Fargespill, Ålesund

· Terri Senior – Røde Kors, Møre og Romsdal

· Cecilie Lundsholt – kunstnerisk leder Barneteatret Vårt, Møre og Romsdal

Hamed Asefi (lærer Ålesund Voksenopplæring), Endre Volden (avdelingsleder Musikk, dans, drama, Fagerlia vgs.), Vibeke Preus (seksjonsleder drama og teater, Høgskolen i Volda) deltar også med innspill.

Kunstneriske innslag fra Barneteatret Vårt og en overraskelse fra Høstscena sitt program.

Arrangementet er et samarbeid mellom Fargespill i Ålesund, Høstscena og Teatret Vårt.

Torsdag 28. september kl. 12 – 14 Parken kulturhus

SPONSORER

Kjell-Holm-Stiftelsen
Sunnmørsposten
Sparebanken-Møre
MR-fylkeskommune
Ålesund kommune